Naszą normą jest jakość

Zapewniamy kompletne rozwiązania dla:

Zakładów Chemicznych
Celulozowo-Papierniczych
Zakładów naftowych i gazowych
Energetyki
Platform wiertniczych
Hut stali i żelaza
Elektrowni
Uzdatniania wody
Refinerii
Petrochemii
Kopalni
Instalacji morskich i przybrzeżnych
Farmacji
Produkcji żywności
Konserwacji, napraw i uruchomienia 

Wykonujemy następujace usługi:
 
Projekty techniczne
Wdrażanie Systemów Zarządzania Jakością według standardów EN ISO 9001:2001
Dostawy towarów krytycznych
Koordynacja dostaw na czas i miejsce budowy
Urządzanie produkcji
Instalacje Platform
Produkcja na zamówienie
Serwis posprzedażny
Pośrednictwo sprzedaży towarów

 

Formularz kontaktowy

FiGas Steel LLP Sp. K
ul: Pańska 96/9
00-837 Warszawa